"Baltic Mobiles" superka mobiliuosius telefonus, gali atlikti vieno modelio keitimą kitu, bei naudotą pakeisti nauju!
Nemokamas pristatymas užsisakant 3 ir daugiau prekių, užsakant 2 prekes tik 1,49€

Parduok mobilųjį telefoną neišėjęs iš namų

Norite parduoti mobilaus ryšio telefoną? Nupirksime jį iš jūsų pasiimdami iš bet kurio Lietuvos kampelio! Susisiekite kontaktiniu telefono numeriu 8-642-52222 su mūsų vadybininkais, kurie padės supildyti pirkimo pardavimo sutartį, kurią galite parsisiųsti čia, ir iškvies kurjerį tiesiai į jūsų namus!

Pirkimo pardavimo sutartis čia.

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pardavimo - pirkimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pardavėjo (toliau – “Jūs”) ir Pirkėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums parduodant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”) www.balticmobiles.lt

2. Pardavimo – pirkimo sutarties sudarymo momentas

Pateikęs įmonei “Baltic Mobiles” pasirašytą Pardavimo – pirkimo sutartį su mobilaus ryšio telefono komplektu paštu ar per greitųjų siuntų tarnybą Pardavėjas patvirtina, jog susipažino ir be jokių išimčių sutinka su e-parduotuvėje www.balticmobiles.lt skelbiamomis Prekių pardavimo sąlygomis ir Prekių Pardavimo Taisyklėmis. Nesutinkant su bet kuria iš sąlygų (ar jos dalimi), Pardavėjas turi pilną teisę nesinaudoti įmonės paslaugomis.
Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Jūsų ir mūsų, yra saugoma www.balticmobiles.lt duomenų bazėje. 

3. Jūsų teisės ir pareigos

Jūs privalote užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys būtų teisingi.

Jūs turite teisę atsisakyti tolimesnių veiksmų, jei jums netinka siūloma kaina.

Norimo parduoti Naujo mobilaus telefono Užsakymo formos užpildymas nereiškia ir negali būti aiškinama kaip įsipareigojančio vykdyti pasiūlymo pateikimas, o sudaro tik pasiūlymą pateikti prekę www.balticmobiles.lt atstovui patikrinimui.

Jūs turite teisę pasirinkti norimos parduoti prekės pristatymo būdą mums: greitųjų siuntų tarnybos kurjerių paslauga arba registruota siunta Lietuvos paštu.

Jūs privalote užtikrinti, kad norimos parduoti prekės pilnas komplektas būtų saugiai supakuotas transportavimui.

Jūs privalote užtikrinti, kad www.balticmobiles.lt e-parduotuvei siūlote tik teisėtai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsigytas prekes, kurios nėra perleistos, išnuomotos, įkeistos, areštuotos ar kitaip apsunkintos trečiųjų asmenų teisėmis ar Pardavėjo prievolėmis, prekė nėra esamo ar galinčio kilti ginčo ar trečiųjų asmenų pretenzijų objektas.

Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pardavimo - pirkimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

4. Mūsų  teisės ir pareigos

Jūsų norimos parduoti prekės komplekto gavimas neįpareigoja mūsų nupirkti prekės, tačiau mes įsipareigojame per dvi darbo dienas po siuntinio gavimo patikrinti prekę ir patvirtinti arba nepatvirtinti išankstiniu susitarimu nustatytą kainą.

Mes įsipareigojame per 1-2 darbo dienas po prekės patikros ir sutartos kainos su pardavėju patvirtinimo, atlikti pinigų pervedimą į Užsakymo formoje nurodytą Jūsų atsiskaitomąją banko sąskaitą arba atlikti pašto perlaidą, jei Jūsų Užsakymo formoje ir Pardavimo-Pirkimo sutartyje duomenys buvo pateikti teisingai.

Mes neatsakome už prekės pažeidimus, atsiradusius transportavimo metu, jei jie kilo dėl netinkamo ir nesaugaus įpakavimo.

Mes neatsakome dėl papildomų veiksnių, kilusių ar galinčių kilti dėl trečiųjų šalių veiksmų, tokių kaip pavėluotas prekės pristatymas.

Nuosavybės teisė į prekę UAB “Baltic Mobiles” įmonei pereina nuo sutartos prekės kainos sumokėjimo pardavėjui momento.

Jei Pardavėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve ar panaikinti Pardavėjo registraciją.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5. Telefonų grąžinimas ir Naujumo įvertinimas

Jei po norimos parduoti prekės patikros mes randame prekės Naujumo ar Užsakymo formoje pateiktos informacijos neatitikimų, mes galime Jums pasiūlyti kitą pirkimo kainą. Jei ji Jums pasirodo netinkama, mes įsipareigojame grąžinti mobilaus ryšio telefoną su atsiųstu komplektu atgal. Telefono grąžinimo pąslauga tokiu atveju Jums kainuos 9 eurus.

Patikrinimo metu prekės naujumo ir techninė būklė įvertinama pagal šiuos kriterijus:

Naujas telefonas – nenaudotas, su nepažeistomis originaliomis apsauginėmis plėvelėmis, neišpakuotais priedais, pilna gamintojo nustatyta komplektacija, neiškrauta ir nenaudota prietaiso baterija.

Įvertinant techninę būklę, būtinas kriterijus, kad norimas parduoti mobilaus ryšio telefonas būtų nepririštas prie jokio ryšio operatoriaus tinklo.

6.  Atsakomybė

Jūs esate visiškai atsakingas už Užsakymo formoje ir Pirkimo – Pardavimo sutartyje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

Jūs atsakote už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

7. Informacijos siuntimas

Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Jūs visus pranešimus ir klausimus teikiate e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytais elektroninio pašto adresais.

8. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

ŠIOS PREKIŲ PARDAVIMO TAISYKLĖS YRA WWW.BALTICMOBILES.LT NUOSAVYBĖ. KOPIJUOTI IR PLATINTI DRAUDŽIAMA! VISI PAŽEIDIMAI SPRENDŽIAMI ĮSTATYMŲ NUMATYTA TVARKA.

Balticmobiles.lt - Mobiliųjų telefonų ir jų priedų parduotuvė © 2016